Logo Credilogic
Foto Marcel de Koning

Een goede Credit Manager heeft een visie die veel verder gaat dan zijn eigen processen. Zaken als de vormgeving van uw producten, de keus met wie u zaken doet en de kwaliteit van uw klantprocessen zijn immers van grote invloed op zijn incasso-resultaten.

Op basis van inzicht en ervaring ontwikkelt hij een beeld van de voorwaarden waaraan uw producten en processen moeten voldoen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk geld verloren gaat aan klanten die uw rekeningen niet betalen.


Specialist in Credit Management

Credilogic, de advies en interim-management onderneming van Marcel de Koning, beschikt over de expertise die nodig is voor het snel professionaliseren van de Credit Management functie binnen uw organisatie.

Credit Management gaat verder dan debiteurenbeheer en omvat alle activiteiten die nodig zijn voor het optimaliseren van de inkomende geldstroom. Het gaat hierbij primair om zaken als kredietacceptatie, facturatie, vorderingenregistratie, betalingsverwerking, incassoprocessen in eigen beheer en het inschakelen van externe incassobureau’s.

Mijn aanpak is gebaseerd op het identificeren en realiseren van quick wins, zodat u snel resultaat boekt. De Credilogic QuickScan kan ons hierbij snel uit de startblokken helpen.


Uw uitdagingen

Lopen uw debiteurenstanden op? Heeft u het gevoel dat u teveel moet afboeken op uw openstaande debiteuren? Vraagt u zich af of uw huidige klanten wel kredietwaardig zijn en hoe u dat moet bepalen? Welke eisen stelt u aan de kredietwaardigheid van nieuwe klanten en kost dat niet teveel omzet? Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van klantprocessen, zoals ordervastlegging, facturatie en klachtenmanagement en uw incassoresultaten? Neemt u uw incassoprocessen in eigen hand of besteedt u deze uit? Houdt u uw vordering op de balans of is het beter om deze te verkopen? Zijn uw medewerkers voldoende gekwalificeerd en getraind? Beschikt u wel over de juiste processen en systemen en zijn die optimaal ingericht? Weet u zeker dat er geen “waarden weglekken”? En hoe meet u dit alles? Wat speelt er op het gebied van wet- en regelgeving?

Natuurlijk zijn dit lang niet alle vragen. Wel geeft het aan dat Credit Management een veelomvattend financieel specialisme betreft. “Dat doet u er niet zo maar even bij.”

Het belang van goed functionerende processen op dit gebied is groot. Met name in bedrijfstakken zonder sterke autonome omzet- en winstgroei wordt het verschil in winstgevendheid tussen ondernemingen veelal bepaald door de kwaliteit van de ondersteunende processen. Hierbij is Credit Management een cruciale functie. Enerzijds omdat verbeteringen direct uw inkomende cash flow vergroten en anderzijds omdat het een disciplinerende werking heeft op alle overige klantprocessen. Een onjuist behandelde klant betaalt immers zijn rekening niet. De Credit Manager (m/v) ziet dit, analyseert het onderliggende probleem en is proactief bij het realiseren van oplossingen.

Interesse?

Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail met contactgegevens naar marceldekoning@credilogic.nl en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.