Credilogic

Overzicht activiteiten

Mijn naam is Marcel de Koning en Credilogic is de onderneming waarmee ik consultancy- en projectmanagement-activiteiten verricht.

Ik ben een allround manager en daarnaast gespecialiseerd in Credit Management en Privacy

Sinds 2011 werk ik zelfstandig en heb ik diverse, vaak langlopende opdrachten uitgevoerd bij bekende ondernemingen.

Het overzicht hieronder geeft een beeld van het soort opdrachten dat ik in de afgelopen periode heb verricht.

Credit Management bij grote ondernemingen

Consultancy en projecten bij organisaties die leveren op rekening

Opdrachtgevers
  • Eneco
  • KPN

Aanbieders van Credit Management-diensten

Consultancy en projecten bij o.a. deurwaarders en kredietbureau's

Opdrachtgevers
  • DAS, Van Arkel
  • BKR

Project-management en Consultancy

Variërend van opstellen van businessplannen tot implementatie van een Cobit IT-beheerskader

Opdrachtgevers
  • DAS
  • Eneco
  • Apad BV

Credit Management bij grote ondernemingen

Credit Management omvat alle activiteiten die te maken hebben met het verschaffen van krediet aan afnemers. Alle organisaties die producten of diensten leveren aan een klant die de factuur na levering moet betalen hebben hiermee te maken.

De activiteiten die onderdeel uitmaken van het Credit Management proces zijn onder andere kredietacceptatie, facturatie, het voeren van de debiteurenadministratie en het verrichten van incasso-activiteiten, in eigen beheer of uitbesteed aan een incassobureau of deurwaarder.

Credit Management begint met de vraag aan welke klanten men bereid is op rekening te leveren en onder welke voorwaarden. Vervolgens moet een vorm van organisatie worden ingericht om de openstaande vorderingen te beheren en de klant ertoe te bewegen zijn openstaande facturen op tijd te betalen. De eisen die aan deze organisatie moeten worden gesteld zijn afhankelijk van de omvang het risico van de debiteurenporteufeuille.

Credit Management is een specialiteit. Er zijn immers legio factoren van invloed op de incasseerbaarheid van uw vorderingen, waaronder de kredietwaardigheid van uw klanten, de kwaliteit van al uw processen die op één of andere manier effect hebben op uw klant, de kwaliteit van klantdata, de manier waarop u uw incassoproces uitvoert. Het vergt inzicht en ervaring om de invloed van deze factoren te kunnen bepalen en in de juiste richting te beïnvloeden.

Zowel tijdens mijn omstreeks 10 jaar durende loopbaan als Credit Manager bij Telfort en KPN als in recente opdrachten heb ik kennis en ervaring opgedaan met nagenoeg alle aspecten van Credit Management.

Aanbieders van Credit Managementdiensten

Incassobureau's en deurwaarderskantoren hebben te maken met lastige marktomstandigheden. Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan de dienstverlening, terwijl zij langs verschillende methoden druk zetten op de marges. Sommigen eisen garantierendementen, anderen verwachten werkzaamheden op no cure, no pay basis of leggen het kostenrisico zoveel mogelijk bij de deurwaarder. Door de verhoogde griffierechten neemt het kostenrisico van een gerechtelijke procedure toe.

Deze omstandigheden vereisen een commercieel slagvaardige en op optimale dienstverlening ingerichte organisatie, die bovendien aan de hoogste eisen van efficiëntie voldoet. Zowel directie als personeel van met name deurwaarderkantoren hebben vaak een ambtelijke achtergrond. Het is voor hen een flinke uitdaging om de benodigde transitie door te voeren.

Sinds 2011, het jaar waarin ik als zelfstandig consultant ben gestart, heb ik bij diverse aanbieders van Credit Management diensten projecten uitgevoerd die juist bijdroegen aan doorvoeren van dergelijke transities. Mijn opdrachten liepen uiteen van het ontwikkelen van marketingplannen tot het samenvoegen van productiedatabases van gefuseerde deurwaarderskantoren.

Privacy en AVG

Al sinds lange tijd ben ik geïnteresseerd in compliancy-vraagstukken. In de tijd waarin ik in de Telecom werkzaam voerde ik activiteiten uit die raakvlakken met wet-en regelgeving bevatten, zoals een coördinatiefunctie namens de Telecom-sector bij BKR.

Op dit moment speelt bij nagenoeg alle organisaties het vraagstuk van de aanpassing van de bedrijfsvoering aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik heb mij hierin grondig verdiept, met als resultaat het behalen van het CIPP/E certificaat, dat internationaal wordt gewaardeerd en toegepast.

 

Project-management en Consultancy

Ik beschouw mijzelf als alround manager. In de periode waarin ik als Credit Manager in de Telecom werkt heb ik de Credit Management afdeling geleid. Het ging hierbij niet alleen om het dagelijkse proces- en people management, maar ook zijn in deze periode alle geautomatiseerde systemen onder mijn beheer vervangen. In 2010 heb ik binnen KPN als Programma Manager de vormgeving en implementatie van het Shared Service Center Collections geleid, waarbij de Credit Management afdelingen van de verschillende dochterondernemingen werden gecentraliseerd.

Sinds ik als zelfstandige werk heb ik zeer uiteenlopende projecten uitgevoerd. Zo heb ik een project geleid waarin managementrapportages voor een engergieleverancier moesten worden omgezet naar een nieuw CRM systeem. Verder heb ik een langlopend project geleid waarin voor een verzekeringsmaatschappij producten werden ontwikkeld die een marktingang in de wereld van webshops en internet marktplaatsen beoogde te creëren. Ook heb ik als programmamanager bij een verzekeringsmaatschappij de opzet en implementatie van een overall IT-beheerssysteem op basis van de Cobit-systematiek geleid.

Ik beschik over de certificaten PRINCE2 Foudation en Practitioner en PRINCE2Agile Practitioner.

Terug naar boven